Chytré studium

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Moderní způsob vzdělávání, reagující na turbulentní vývoj společnosti, s ním přicházející technologické změny a potřeby sebevzdělávání se. Chytré studium je určeno pro každého, kdo chce získat vysokoškolské vzdělání v dynamicky měnící se společnosti. Nabídka studia je přizpůsobena potřebám zaměstnavatelů a zároveň respektuje potřeby, silné stránky, vlohy a představy uchazečů o budoucí profesi. Studium je lokálně dostupné. Poskytuje vzdělání všem věkovým kategoriím. Výuka probíhá v rámci největších měst české i slovenské republiky. S pomocí vzdělávacích partnerů, nabízí přes 100 studijních zaměření, která zaštiťují akademičtí a odborní pracovníci. Chytré studium umožňuje, vytvořit si vlastní konfiguraci a strukturu vzdělání podle vašich představ.

Studium začíná profesní diagnostikou, výběrem a konfigurací jednotlivých vzdělávacích kroků, „zájemce nejdříve vyplní zhruba pětiminutový diagnostický test, který vyhodnotí silné a slabé stránky dotazovaného včetně jeho přístupu k práci. Výhodou je, že ihned po vyplnění získá zpětnou vazbu
a může pokračovat ve výběru vhodného vysokoškolského oboru, který je mu také náležitě popsán,“. Test vychází z metody zkoumání týmových rolí podle slavného britského výzkumníka a teoretika managementu Mereditha Belbina. U každého z profilů diagnostického testu najde uchazeč seznam doporučených oborů různých škol v rámci všech vzdělávacích míst Akademického holdingu v rámci Česka i Slovenska. Na budoucí studenty čekají nové moderní vzdělávací formy se zapojením praktických prvků výuky, které budou v režii firemních garantů.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

OBORY A ZAMĚŘENÍ

MARKETINGOVÝ SPECIALISTA – Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem profesního zaměření „Marketér – marketingový specialista“ je připravit absolventy, schopné identifikovat a volit cílové trhy, budovat s nimi výnosné vztahy a to s cílem dosáhnout rovnováhy mezi vytvářením další hodnoty pro zákazníka a tvorbou zisku či jiných přínosů pro firmy, organizace a regiony.

Absolvent bude umět:

 • Analyzovat trhy, realizovat marketingový výzkum a identifikovat tržní příležitosti ;
 • Formulovat marketingové strategie, taktiky a procesy, zajišťující naplnění strategických cílů;
 • Využívat jak tradiční, tak moderní metody a nástroje (digitální marketing) marketingového řízení;
 • Zajišťovat rozvoj konkurenceschopnosti a zakládání budoucnosti firmy, organizace či regionu.

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

 • Marketérů, marketingových specialistů, marketingových manažerů;
 • Manažerů řízení vztahů se zákazníky, CRM specialistů;
 • Brand manažerů / produktových manažerů apod.

Profesní zaměření je součástí studijního oboru Podnikání a management v obchodu a službách.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.OBCHODNÍ MANAŽER – Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem profesního zaměření „Obchodní manažer“ je připravit absolventy pro zajištění obchodní činnosti jak na vstupu (nákup, zásobování), tak na výstupu z firmy (prodejce, obchodník, account manažer) a to v rámci širokého spektra malých, středních i velkých firem.

Absolvent bude umět:

 • Naplňovat marketingovou strategii firmy v každodenních obchodních vztazích a aktivitách;
 • Realizovat, organizovat a řídit obchodní aktivity firmy na vstupu i výstupu;
 • Zvládat taktiky a metody obchodních jednání, vést obchodní jednání, vyjednávat a uzavírat smlouvy.

 

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

 • Oblastní manažer /obchodní zástupce / produktový manažer;
 • Account manažer (pracovník řízení prodeje a vztahů se zákazníky);
 • Specialista zákaznického centra;
 • Manažer či referent nákupu, nákupčí atd.

Profesní zaměření je součástí studijního oboru Podnikání a management v obchodu a službách.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.FINANČNÍ PORADCE – Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem profesního zaměření Finanční poradce je příprava studentů především pro kariéru finančních a investičních poradců. Specializace je postavena s důrazem na reflexi legislativních změn v oblasti finančních služeb. Studenti budou rozvíjet své znalosti v oblasti financování a to hlavně ve vazbě na analýzu informací.

Absolvent bude umět:

 • stanovit výhodnost a nevýhodnost úvěrových produktů, orientovat se v problematice komerčního bankovnictví, získá schopnost posuzovat vhodnost jednotlivých bankovních produktů,
 • radit v problematice financování bydlení i v pojistných produktech, získá znalosti z oblasti fungování pojišťoven i schopnost klasifikace jednotlivých typů pojištění,
 • zpracovat osobní finanční analýzu, včetně osobního finančního poradenství,
 • specifikovat principy investování na kapitálovém trhu a zahájit podnikání v oblasti osobních financí se znalostí příslušných legislativních opatření.

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

 • finančních poradců,
 • bankovních poradců a finančních manažerů.

Profesní zaměření je součástí studijního oboru Podnikání.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.MANAŽER ŘÍZENÍ A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ- Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem profesního zaměření „Manažer řízení a rozvoje lidských zdrojů“ je teoretický i praktický rozvoj studentů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, a to jak z hlediska práce manažera/-ky, tak i souvisejících aspektů práce personalisty/-ky.

Absolvent bude umět:

 • Vyhodnotit své předpoklady pro vedení lidí a odhalit příležitosti pro zlepšení;
 • Aplikovat vhodné nástroje v jednotlivých manažersko-personálních procesech;
 • Přizpůsobit styl vedení a řízení lidí situačním faktorům;
 • Spoluvytvářet etické a společensky odpovědné prostředí pro řízení lidských zdrojů.

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

 • Manažerů;
 • Personálních specialistů.

Profesní zaměření je součástí studijního oboru Podnikání.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.PODNIKATEL/MANAŽER V MALÉ A STŘEDNÍ FIRMĚ- Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Krédem profesního zaměření „Podnikatel/Manažer v malé a střední firmě“ je „vzít věci do svých rukou“. Toto profesní zaměření je určeno všem podnikavým lidem, kteří podnikají nebo chtějí podnikat v malé či střední firmě, případně firmě rodinné. Současně je cíleno na malé a střední podnikatele, kteří chtějí své podniky účelně a efektivně vlastnit a řídit.

Absolvent bude umět:

 • účelně a efektivně vlastnit a řídit malou či střední firmu;
 • uceleně a v širších souvislostech pohlížet na problematiku podnikání;
 • porozumět základům podnikové ekonomiky a účetnictví;
 • identifikovat rizika a ohrožení malého a středního podnikání.

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

 • vlastník malého či středního podniku;
 • manažer malého či středního podniku;
 • rodinný podnikatel a členové rodiny zapojení do rodinného podnikání.

Profesní zaměření je součástí studijního oboru Podnikání.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.MANAGEMENT ICT – Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem profesního zaměření „Management ICT“ je připravit absolventy pro práci
v oblasti řízení ICT v podniku, řízení projektů, řízení projektových týmů nebo týmů vývojářů.

Absolvent bude umět:

 • Modelování business procesů;
 • Řízení projektů, metodiky ITIL, PRINCE2;
 • Návrh ICT systémů, normalizaci.

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

 • ICT manažer
 • Manažer bezpečnosti
 • Manažer ekonomiky IS/ICT

Profesní zaměření je součástí studijního oboru Aplikovaná informatika.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.INSPEKTOR KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI- Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Přínosy profesního zaměření „Inspektor kybernetické bezpečnosti“

Kybernetická bezpečnost je v současnosti velkou výzvou pro orgány, společnosti i organizace, které používají jakoukoliv formu IT. Odborníků v tomto oboru je kritický nedostatek a jejich potřeba ještě poroste. Cílem tohoto zaměření je, připravit odborníky pro oblast ochrany dat a bezpečnosti IT systémů.

Absolvent bude umět:

 • Orientovat se v procesech ochrany dat v informačních systémech a databázích,
 • Aplikovat požadavky legislativy na informační systémy podniku nebo organizace,
 • Vystupovat v roli Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) podle Nařízení EU č. 2016-679

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

 • Podnikový analytik, projektant nebo manažer ochrany dat informačního systému
 • Inspektor ochrany osobních údajů ve smyslu ČSN(ISO) 27001 a Nařízení EU č. 2016-679
 • Všechny pracovní pozice absolventů jsou 100% genderově vyvážené

Profesní zaměření je součástí studijního oboru Aplikovaná informatika

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.Právní specialista v realitách – Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Obor se zaměřuje primárně na oblast tržního podnikání. Jeho absolventi se uplatní především v praxi podnikového práva. Obor má řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského právního vzdělání (občanské, obchodní, správní a trestní právo) obdobný právnickým fakultám, který vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.PRÁVO Bc. online podpora – Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem bakalářského studijního programu Právo je připravit absolventy na práci v soudnictví s uplatněním odborných pracovníků ve státní správě a samosprávě. Absolventi mají znalosti o dějinách státu a práva, římského práva, ovládají mechanizmu státních orgánů se zřetelem na uplatnění zákonodárné, výkonné a soudní moci. Zároveň mohou vydávat individuálně správní akty v rámci rozhodovací činnosti veřejné správy dle správního řádu a zvláštních předpisů.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

4 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná,online podpora

Místo studia

Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

Externí studium
Roční1990 €
Semestr1045 €
Měsíční219 €

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

 • soudní tajemník
 • vyšší soudní úředník
 • odborný referent-specialista ve státní správě
 • odborný referent – specialista v územní samosprávě a vyšším územně samosprávním celkuNovinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobrazit celý článek
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje od […]

Zobrazit celý článek
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.