Školní psychologie – PhD.


Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem doktorandského studia je připravit studenta na samostanou, tvořivou vědeckou práci. Student v doktorandském studiu získá poznatky založené na současném vědeckém poznání a sám svým výzkumem přispěje k rozvoji vědeckého poznání ve svém oboru. Doktorandské studium klade na studenta velké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovní nasazení a schopnost efektivně si organizovat práci. Po absolvování studia získá student titul philosophiate doctor (PhD.)

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky – prezenční forma 4 roky – kombinovaná forma

Forma studia

3. stupeň (PhD.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

9990 € (269 950 Kč)prezenční, 2490 €(67 285 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Obsahem přijímacího řízení je vědecká rozprava na téma dizertační práce. Přijímací komise vyhodnotí výsledky přijímacích zkoušek na neveřejném zasedání. V případě že bylo na jedno téma přihlášeno více uchazečů, určí pořadí úspěšnosti jednotlivých uchazečů. Přihlíží se i k rozsahu a kvalitě odborné publikační činnosti a výsledky jiné odborné činnosti.

Výběr uchazečů se uskutečňuje na základě výsledků přijímacího pohovoru před přijímací komisí dle prokázaných vědomostí uchazečů ze studijního oboru, jako i schopnosti objasnit komisi obsah, metody řešení a předpokládané výsledky dizertační práce.

S výsledkem přijímacího řízení bude uchazeč obeznámen písemně. Oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu studijního programu školní psychologie vzniká uchazeči právo zapsat se ke studiu na Fakultě psychologie. Podmínkou zápisu je zaplacení poplatku za studium.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Termíny přijímacího řízení

Termín podání přihlášky do: 15. 8. 2016

Termín konání přijímací zkoušky pro prezenční a kombinované studium: 19. září 2016

Cílová profese

Absolvent programu je způsobilý samostatně rozvíjet problematiku člověka v jeho společenských a institucionálních souvislostech, dokáže identifikovat, formulovat problémy a nacházet způsoby jejich řešení v kontextu současných teoretických, metodologických a aplikačních poznatků. Je profesionálně kompetentní pracovat s vědeckými výzkumnými metodami a přinášet originální postupy, metody a výsledky.

Absolventi studijního programu Školní psychologie jsou vyzrálými pracovníky, disponující poznatky o působení v sociálním systému a edukacie v širších souvislostech, a to s ohledem na prychologickou, vzdělávací, ekonomickou a organizační stránku národních i nadnárodních společenství a institucí. Hlavní témata jádra znalostí třetího stupně vysokoškolského studia vycházejí jednak z národních a jednak z mezinárodních trendů v pedagogické, školní a poradenské psychologie s důrazem na aktuální otázky a témata školní psychologie 21. století.

Absolventi doktorandského studia v rámci studijního oboru 3.1.11. Pedagogická, poradenská a školní psychologie a studijního programu Školní psychologie jsou připraveni řídit průběh edukačního procesu na celé biodromalní dráze člověka ve školách (mateřských, základních, středních a vysokých), ve školních zařízeních (CPPP, CŠPP, dětských integračních centrech, léčebno-výchovných zařízeních, nápravně-výchovných a diagnostických zařízeních, dětských domovech)  a v mimoškolních zařízeních ( firmách, institucích, organizacích) státního, nestátního a soukromého sektoru v rezortech školství, ale také v jiných rezortech (zdravotnictví, kultury, výroby) a v rámci něho optimální rozvoj osobnosti klientů a psychického zdraví účastníků edukačního procesu a jejich pracovní úspěšnosti.Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobrazit celý článek
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje od […]

Zobrazit celý článek
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.