Psychologie- Bc.


Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Profese psychologie je společensky atraktivní. Zkušení pedagogové a odborníci z praxe ti poskytnou všeobecnou orientaci v jejích základních disciplínách a jiných příbuzných oborech, které se vztahují k psychologii na úrovni jednotlivce, skupin a společnosti. Kromě toho tě připraví na porozumění nebo realizaci psychologických výzkumů. Studium umožní přípravu na nezávislou psychologickou praxi.

Získáš ucelený soubor zručností v psychologickém hodnocení, intervenci a interpretaci. Budeš schopný nezávisle a kriticky číst a spravovat odbornou a vědeckou literaturu, rozumět psychologii jako vědecké disciplíně a jejím vztahům s jinými vědními oblastmi.

Získáš základy na výzkum a porozumění v hlavních oblastech vědeckého výzkumu a praxe, organizační a pracovní, školní, sociální, vývinové, kongitivní, komparativní, klinické, poradenské psychologie, neuropsychologie a psychologie osobnosti. Seznámíme tě se základními psychologickými procesy. Dokážeš posoudit a připravit podmínky psychodiagnostického vyšetření a vykonávat všechny asistenční práce v souvislosti se psychodiagnostikou. Zároveň budeš způsobilý odborně komunikovat v cizím jazyce a spolupracovat na mezinárodní úrovni.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky- prezenční 4 roky- kombinovaná

Forma studia

1. stupeň (Bc.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

2090 € (56 476 Kč) prezenční, 1890 € (51 072 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia, je získání úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání ukončené maturitou.

Cílová profese

Program Psychologie poskytuje studentům všeobecnou orientaci v základních psychologických disciplínách, subdisciplínách a jiných příbuzných oborech, které se vztahují k psychologii. Kromě odborných psychologických vědomostí, zahrnuje metodologickou přípravu pro porozumění nebo realizaci psychologických výzkumů. Skladba studijního programu odpovídá požadavkům první fáze přípravy na získání Evropského certifikátu z psychologie.

Budoucí absolventi se mohou ucházet v magisterském programu Školní a pracovní psychologie na Fakultě psychologie PEVŠ na 2. stupni studia, v oboru psychologie všeobecná nebo v příbuzných oborech sociálních věd.

Tento stupeň psychologického studia neposkytuje profesionální kvalifikaci a kompetenci pro nezávislou psychologickou praxi, ale umožňuje nevyhnutelnou přípravu na ni.  Je předpokladem studia na 2. stupni v oboru psychologie.Zaměření na zvýšení praktických zručností pro studenty prvních ročníků bakalářského studia, kteří pokračují i v magisterské studiu.

Multikulturní tolerance

Výuka zaměření Multikulturní tolerance  probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat  současně s bakalářským a magisterským titulem také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.

Zaměření reaguje na současné dění v Evropě a ve světě. Studentům nabízí osvojení vědomostí v oblasti multikuturalizmu a získání s ním souvisejících profesních zručností. Teoretické vzdělávání a praktický výcvik v oblasti multikulturní kompetence bude zahrnovat také analýzu vlastních zážitků, postojů a přesvědčení vůči kulturně odlišném klientovi, uvědomování si protikladů a konfliktů mezi nimi, vývin postojů, názorů a poznatků o významu a podstatě multukuturality a vyhledávání způsobu jak se v procesu psychologické práce vyhýbat předsudkům a stereotypům. Důležitou součástí je získávání multikulturních poznatků o jednotlivých specifických skupinách lidí zapojených do procesu psychologické prevence, diagnostiky a intervence a získávání zručností důležitých pro společenský styk a vztah psychologa s lidmi s odlišným kulturním původem.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Prostřednictvím studia multikulturní tolerance budou absolventi připraveni na zvládání tolerance , rasizmu, xenofobie, a řešení krizí ve školním a širším sociálním prostředí. Naučí se zabezpečit psychické a mentální zdraví žáků, studentů a dospělých s důrazem na poskytnutí účinné opory, bezpečí, rady a psychologické opatrování. Nutnost rozvíjet multikulturní kompetence  je významná zejména v pomáhajících profesích a v profesích poskytující opatrovnictví o mentálně a fyzické zdraví jedinců- tedy i v profesi psychologa. Po úspěšném absolvování bloku volitelných předmětů získá student certifikát.

Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobrazit celý článek
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje od […]

Zobrazit celý článek
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.