Aplikovaná informatika – Bc.


Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Studium na fakultě otevře absolventovi cestu k uplatnění se v různých odvětvích hospodářského života, jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru, v bankovnictví, dopravě, zdravotnictví, ekologii atd. a všude tam, kde je informatika potřebná.

Po absolvování studia dokáže absolvent bez problému reagovat a zvládat čím dál více rostoucí požadavky a nároky ve sféře počítačů, technologií a informatiky. Naučí se analyzovat resp. Implementovat informatické úkoly a přijímat adekvátně technické a odborné rozhodnutí. Seznámí se s profesemi programátorů, vývojářů web-aplikací, testeru aplikací, správců databází, správců aplikací, asistentů vedoucích IT projektů, asistentů vedoucích podnikových IT oddělení. Kromě základních znalostí informatiky získá v bakalářském oboru znalosti z ekonomie, managementu a poznatky o tržní ekonomice a její propojení  z praxí. Studiem získá základ na pozdější doplnění znalostí, které sebou přináší vývoj v oboru aplikované informatiky.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky- prezenční 4 roky- kombinovaná

Forma studia

1. stupeň (Bc.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

únor, říjen

Cena investice do vzdělání

1 690 € (45 667 Kč) prezenční, 1 690 € (45 667 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

 

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na bakalářské studium na Fakultu informatiky PEVŠ, v prezenční i kombinované formě studia, je získání úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání.

Na 1. stupeň vysokoškolského studia přijímá fakulta:

  • Bez přijímacích zkoušek

Termíny přijímacího řízení

 

 

Cílová profese

Absolventi studijního oboru „Aplikovaná informatika“ dokážou analyzovat resp. implementovat jednoduché informatické úlohy a přijímají jednoduché technické a odborné rozhodnutí. Absolventi bakalářského se můžou úspěšně uplatnit zejména v profesi analytik-vývojář a analytik podnikových procesů a informačních systémů. Doplňkovými profesemi pro bakaláře jsou profese programátor, vývojář web-aplikací, tester aplikací, správce databáze, správce aplikací, asistent vedoucích IT projektů, asistent vedoucích podnikových IT oddělení.

Manažerské uplatnění najdou bakaláři zejména v malých a středních podnicích. Uplatní se v různých typech podniku v soukromém i veřejném sektoru. Vzhledem na odborné komunikační zručnosti z cizích jazyků se dobře uplatní také v mezinárodním prostředí, např. společných podnicích se zahraniční účastí nebo přímo v zahraničních firmách.Zaměření na zvýšení praktických zručností pro studenty prvních ročníků bakalářského studia, kteří pokračují i v magisterské studiu.

 Kybernetická bezpečnost

Vyučování probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat  současně s bakalářským a magisterským titulem také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.

Zaměření Kybernetická bezpečnost nabízí komplexní znalosti v klíčových oblastech kybernetické bezpečnosti( základní principy činnosti bezpečnostních mechanizmů, autentifikace uživatelů, bezpečnostní mechanizmy transportní a síťové vrstvy RM OSI síťového referenčního modelu, bezpečnost cloudu, schopnost efektivně reagovat na informačně-bezpečnostní incidenty a zvyšovat bezpečnostní uvědomění u uživatel§ IKT. Získané vědomosti jsou propojené s existující legislativou a standardy platnými v EU(např. ISO 27001).

Profil absolventa a jeho uplatnění

Absolvent má uplatnění ve státní sféře ale i soukromých podnicích, které  potřebují zajistit ochranu průběhu procesů v informačních systémech. Bude schopný aplikovat bezpečnostní opatření, procesy, postupy, ale také hardvérové i softvérové funkce, díky kterým podnik předchází potencionálním škodám, úniku informací, neoprávněnému přístupu nebo zneužití. Kromě malých a středních podniků najde uplatnění i v národních IT korporacích, průmyslových podnicích, bankovnictví nebo zdravotnictví. Po úspěšném absolvování bloku volitelných předmětů získá student certifikát.

Průmysl 4.0 a Big Data

Vyučování zaměření Big. Data a Průmysl 4.0 probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat po skončení magisterského studia současně s bakalářským a magisterským titulem také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.

Student získá informace o 4. průmyslové revoluci a komplexní znalosti o metodách dolování dat ( data mining) a jejich následném využití v prostřední rozsáhlých datových skladů (BigData), generovaných v oblasti průmyslu na zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Studium se zaměřuje na nové nástroje průmyslu umožňující migrovat výrobní pozice do sektoru služeb, založené na internetu věcí a cloud computingu. Student se seznámí s nástroji Business inteligence a analýzou procesního řízení podniku.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Po úspěšném absolvovaní bloku volitelných předmětů získá student certifikát. Data mining nachází široké uplatnění v oblasti s velkým množstvím dat, od bankovnictví, obchodu až po Business inteligence. Absolvent bude schopný zvládnout celý proces od přípravy dat přes modelování až po analytickém hodnocení a následné aplikaci do procesů. Zvládá dělat predikce i deskripce.

 Aplikace virtuální reality

Vyučování zaměření Aplikace virtuální reality probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat po skončení magisterského studia současně s bakalářským a magisterským titulem také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém a bezproblémovém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.

Student po absolvování předmětů související s tímto zaměřením získá komplexní znalosti v oblasti zpracování vizuálních informací ve formě aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu a zpracování vizuálních informací ve formě aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu a zpracování a přípravu multimediálních dat, schopnost navrhovat aplikace pro virtuální rozšířenou realitu v oblasti herního průmyslu, simulací ale také v oblasti vizuálních dat. Student se v rámci studia seznámí s různými SW nástroji ale i HW zařízeními pro virtuální a rozšířenou realitu. Po úspěšném absolvování bloku předmětů získá certifikát.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Absolventi zaměření se mohou uplatnit jako analytici v oblasti vývoje počítačových her a zábavného průmyslu, realizace simulací s podporou virtuální a rozšířené reality, ale také v oblasti zpracování multimediálních informací a vývoj webových aplikací. Díky poznatkům z oblasti počítačové grafiky a virtuální rozšířené reality se uplatní jako kreativní vývojáři v digitálních agenturách nebo v oblasti zpracování vizuálních informací ve strojírenství, architektuře, cestovním ruchu nebo v oblasti zachování kulturního dědictví.

Novinky

Archiv novinek
17.06.2018

PO SPUŠTĚNÍ ÚSPĚŠNÉHO PRVNÍHO BĚHU NAŠEHO MBA PROGRAMU STARTUJEME DRUHÝ BĚH OD 15.9. V OSTRAVĚ A OD 13.10.2018 V PRAZE. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vysoká škola podnikání a práva pro vás připravila prestižní manažerské MBA. Po spuštění úspěšného prvního běhu našeho MBA programu startujeme druhý běh od 15.9. v Ostravě a od 13.10.2018 v Praze. Těšíme se na vás!

Vyšli jsme z tradičních zahraničních […]

Zobrazit celý článek
03.06.2018

ERASMUS+ NA VŠPP

Vážení a milí studenti,

máte poslední možnost přihlásit se o grant pro zahraniční výjezd na stáž (brigádu) v akademickém roce 2017/2018 a studijní pobyt pro zimní semestr 2018/2019.

Pro praktickou stáž: VŠPP vás z prostředků programu Erasmus+ finančně podpoří. Výše podpory se pohybuje od […]

Zobrazit celý článek
22.04.2018

MERCEDES-BENZ, CENTRUM MORAVIA SEVER NABÍZÍ STUDENTŮM VŠPP ZKUŠEBNÍ JÍZDU I ZVÝHODNĚNÝ OPERATIVNÍ LEASING

Vážení studenti,
díky partnerovi CENTRUM Moravia Sever, Mercedes-Benz vám předkládáme omezenou nabídku určenou právě vám studentům denního i kombinovaného studia VŠPP na nájem vozidla SMART fourfour nebo SMART fortwo kupé.
Jedná se o formu operativního leasingu o délce 24 měsíců. Máte možnost […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.