Co hledáte?

Chci studovat

Zde můžete najít vybraný obor studia který vás zajímá.Ta správná profese

Nyní můžete vyplnit diagnostickou metodu, která vám pomůže s výběrem vhodného oboru.Začni studovat už od února!

VÍCE

Smysl projektu je přinášet lidem budoucnost, kde mají potenciál
CHYTRÉ STUDIUM

Moderní způsob vzdělávání, reagující na turbulentní vývoj společnosti, s ním přicházející technologické změny a potřeby sebevzdělávání se. Chytré studium je určeno pro každého, kdo chce získat vysokoškolské vzdělání v dynamicky měnící se společnosti. Nabídka studia je přizpůsobena potřebám zaměstnavatelů a zároveň respektuje potřeby, silné stránky, vlohy a představy uchazečů o budoucí profesi. Studium je lokálně dostupné. Poskytuje vzdělání všem věkovým kategoriím. Výuka probíhá v rámci největších měst české i slovenské republiky. S pomocí vzdělávacích partnerů, nabízí přes 100 studijních zaměření, která zaštiťují akademičtí a odborní pracovníci. Chytré studium umožňuje, vytvořit si vlastní konfiguraci a strukturu vzdělání podle vašich představ.

Studium začíná profesní diagnostikou, výběrem a konfigurací jednotlivých vzdělávacích kroků, „zájemce nejdříve vyplní zhruba pětiminutový diagnostický test, který vyhodnotí silné a slabé stránky dotazovaného včetně jeho přístupu k práci. Výhodou je, že ihned po vyplnění získá zpětnou vazbu
a může pokračovat ve výběru vhodného vysokoškolského oboru, který je mu také náležitě popsán,“. Test vychází z metody zkoumání týmových rolí podle slavného britského výzkumníka a teoretika managementu Mereditha Belbina. U každého z profilů diagnostického testu najde uchazeč seznam doporučených oborů různých škol v rámci všech vzdělávacích míst Akademického holdingu v rámci České republiky. Na budoucí studenty čekají nové moderní vzdělávací formy se zapojením praktických prvků výuky, které budou v režii firemních garantů.1. Mezi mé silné stránky patří:

Nyní můžete vyplnit diagnostickou metodu, která vám pomůže s výběrem vhodného oboru.Začni studovatUdělej první krok, vyplň údaje a odešli do našeho kontaktního centra.
Do 24 hodin budeš kontaktován a získáš informace o možnostech studia.

Přidaná hodnota pro klienty

 

  • Výběr profese na základě profesní diagnostiky, klient si tvoří vlastní strukturu vzdělání.
  • Klientský přístup ke vzdělání.
  • Studium řízené principy Chytrého vzdělání.
  • Uplatnění na trhu práce, vysoké výdělky absolventů.
  • Rychlá návratnost investice do vzdělání.
  • Klient je součástí komunity během i po studiu, sociálně společenský aspekt studia.
  • Vysoký přepočtený poměr vědeckých a odborných lektorů na počet studentů.
  • Je lokálně dostupné, umíme obsloužit i jednoho klienta.
  • Tvoříme kreativní třídu.

Kontakty

Vltavská 585/14, 150 00 Praha-Praha 5, Česko

Spálená 76/14, Nové Město, 110 00 Praha-Praha 1, Česko

Michálkovická 1810/181, Ostrava-Slezská Ostrava, Česko

Hudcova 367/78, Brno, Česko

Tomášikova 20, Bratislava, Slovensko

Vysoká škola podnikání a práva

Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5

Spálená 76/14, 110 00  Praha 1 – Nové Město

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zemědělská 1, 613 00 Brno – Černá Pole

Telefon: +420 800 555 808 (Po-Pá 8:00 – 16:00)

 

Vysoká škola obchodní v Praze

Spálená 76/14, 110 00  Praha 1 – Nové Město

Telefon: +420 810 888 500

 Paneurópska vysoká škola n.o.

Tomášikova 20

Tematínska 10

820 09 Bratislava

Telefón: +421  904 459 000

Kontaktujte nás

V případě dotazů vyplňte prosím formulář a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat.

 

Potřebujete poradit?

E-mail: info@chytrevzdelani.cz

Bezplatná linka 800 555 808

O nás
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

Společenství škol založené v roce 2015, v jejímž portfoliu je Vysoká škola podnikání a práva (Původně Vysoká škola podnikání z Ostravy a Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva z Prahy), Vysoká škola obchodní v Praze, Paneurópska vysoká škola a další vzdělávací instituce všech stupňů vzdělávání. K červnu 2016 představuje zhruba 300 zaměstnanců, 40 studijních oborů, 7 tisíc studentů, 30 tisíc absolventů a konsolidovaný roční obrat 350 milionů Kč. Poskytuje široké portfolio formálních i neformálních vzdělávacích služeb reagující na transformaci společnosti a s tím přicházející nové potřeby.

Strategie Akademického holdingu potvrzuje současný trend efektivity v organizaci vysokých škol za jediným účelem: připravit silné ekonomické zázemí vzdělávacích subjektů, které budou připravovat studenty kvalitněji než dosud na jejich budoucí profesní uplatnění. Propojování několika vysokých škol do Akademického holdingu má za cíl vytvořit dominantní vzdělávací instituci středoevropského charakteru postavenou mimo jiné na společných vzdělávacích programech, vědecko výzkumných projektech či publikační činnosti a silném personálním zázemí. Přispívá k tomu výrazná společenská objednávka na propojení studia s praxí, navázaná na firmy rozmanitého výrobního a technického zaměření nebo orientací na služby.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.


Poslání a vize holdingu

Posláním vzdělávacího holdingu je posílení důvěry a významu investice do vzdělávání, jako základní životní filosofie či základ úspěchu, a to v době transformující se globální společnosti výchovou a přípravou nestejnorodých podnikavých jedinců, jejichž výsledek práce nebude roboticky reprodukovatelný, zodpovědných za své místo a užitečnost v životě a respektující aktuální a měnící se trendy napříč všemi oblastmi společnosti. Své poslání bude naplňovat se sociální zodpovědností a s vysokými nároky na poskytovatele vzdělávacích procesů – učitele.

Vizí vzdělávacího holdingu je vytvoření společné panevropské univerzity jako lídra českého prostoru v oblasti soukromého vysokoškolského vzdělávání a dominantní alternativy k veřejným  vysokým školám s tradiční formou vzdělávání. Působí v hlavních centrech obou zemí a poskytuje služby s vysokou přidanou hodnotou v oblasti kariérního a osobního rozvoje. Produktem bude široké portfolio formálních i neformálních vzdělávacích služeb reagující na transformaci společnosti a s tím přicházející nové potřeby.

Toho bude dosaženo kombinací tradičních postojů, hodnot, principů při současném využití dynamicky se měnících technologií.  Respektování lokálních potřeb zaměstnavatelů a trhu práce. V neposlední řadě,  znalostně a dovednostně orientovaným vzdělávacím procesem, v kooperaci s aktivní sférou nabízet rozsáhlou škálu (šitou na míru) vzdělávacích produktů a služeb s vysokou mírou jejich rentability, a vytvářet tak příležitosti pro celou společnost, zejména studenty a korporátní svět.

Principy

Námi poskytované studium je jiné, přizpůsobuje se s dobou a má vysokou přidanou hodnotu, je dovednostně orientované. Je alternativou ke klasickému vzdělávání založenému jen na memorování a reprodukování informací. Je určeno těm, kteří chtějí alternativu a získat zkušenosti a dovednosti použitelné pro další profesní a osobní růst.

Naše studium je „chytré“, je nástrojem jak restartovat intuici, tj. pochopit změny, které ve společnosti probíhají změnou technologií a prostředí. Zakládá se na aktivním přístupu, týmové práci a podnikavosti. Studenti a absolventi se stávají součástí Chytré komunity. V této komunitě se setkáte nejen s významnými akademiky, ale především zástupce neakademického prostředí. K tomu využijete vytvořené virtuální prostředí a nabídku komunitního sociálního kapitálu, včetně dalších navazujících produktů, služeb i kontaktů.Principy Chytrého vzdělání

1

Vždy začínáme profesním poradenstvím. Zájemci nabízíme široké portfolio produktů navázané na jeho budoucí profesi. Podrobnější informace poskytne vzdělávací poradce na osobní schůzce.

2

Je garantováno firmou a jejím příběhem. Každý program, obor, kurz má garantující podnik. Každý produkt má svoji akademickou a profesní tvář. Je tak vytvořeno na míru firmám a potřebám turbulentního trhu.

3

Naši studenti přemýšlejí globálně. Jde o otevřené vzdělání bez hranic.

4

Je prostupné, kreditově ohodnoceno a započitatelné pro další profesní rozvoj. Každý účastník si vytváří postupně svůj znalostní profil s doplněnými dovednostmi.

5

Je lokálně dostupné, šetří studentovi čas. Naši vyučující jsou mobilní.

6

Využívá moderní komunikační technologie a virtuální prostředí.

7

Podporuje sítě a týmovou práci. Absolventi tvoří skupiny v Chytré komunitě.

8

Každý produkt má svůj výstup a důkaz (diplom, certifikát, osvědčení).

9

Shromažďuje zpětnou vazbu a vyhodnocuje názory účastníků Chytrého vzdělání.

10

Je postupně akreditováno vlastní autoritou v rámci Chytré komunity.

Profesní diagnostika

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nyní vás čeká příležitost vyplnit si unikátní diagnostický test, který vám poradí, pro jaké obory máte nejlepší dispozice. Metoda sestavená  podle dotazníku Mereditha Belbina je propojena s dostupnými studijními obory v České republice. Vyplňování zabere zhruba minutu a výsledek získáte ihned po vyplnění testu. Adaptaci na diagnostickou metodu zpracoval Institute of Applied Psychology  (www.psychometry.cz) v čele s hlavním diagnostikem Dr. Petrem Pacherem.

Příjemnou zábavu!

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Zadejte váš email. Pošleme vám odkaz na profesní diagnostiku.

*Odesláním emailu souhlasím se zařazením do databáze kontaktů, která slouží výhradně pro komunikaci ze strany společnosti Akademický holding.

Formy studia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Studium na vysoké škole může probíhat v několika formách. Záleží na vašich prioritách a také možnostech nebo na konkrétní nabídce dané vysoké školy.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.Denní/prezenční

Prezenční denní studium je základním typem studia, které navazuje na středoškolské vzdělání. Výuka probíhá formou pravidelných přednášek a cvičení. Součásti studia je také odborná praxe. Výuka probíhá dle organizace akademického roku. Prezenční (denní) studium probíhá každý všední den (zpravidla od pondělí do čtvrtka) a student je povinen účastnit se alespoň minimálního počtu hodin výuky.

Kombinované

Profesně orientované kombinované studium je určeno lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání při zaměstnání nebo podnikatelské činnosti. Dálkové studium probíhá jednou měsíčně vždy v pátek a sobotu (ve stanovených termínech), kde je účast studenta na výuce nepovinná.

U dálkového studijního programu jsou shodné podmínky pro přijetí studentů ke studiu, cíle realizace programu, způsob ukončování jednotlivých předmětů, stejný obsah souborných i státních bakalářských zkoušek, stejně tak standardní délka studia v počtu tří let jako u prezenční formy studia. Zkouškové termíny jsou pro obě formy studia totožné.

Začni od února

Chcete studovat a nestihli jste si podat přihlášku ke studiu do konce října?

Už nyní jsme pro Vás připravili možnost přihlášení ke studiu do letního semestru 2017 / 2018 - začátek studia v únoru 2018.