Ing.


OBORY A ZAMĚŘENÍ

Ekonomika a managemet podnikání- Ing.

Charakteristika oboru

„Mezinárodní podnikání“ je studijním oborem, který je vedený v soustavě studijních oborů spravovaných Ministerstvem školství , ve které absolventi studijního programu získávají profesionální způsobilost – kompetenci vykonávat činnosti s podporou vědeckých metod poznání z oblasti zahraničního obchodu a jiných mezinárodních operací.

Délka studia

2 roky

Forma studia

2. stupeň (Ing.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

1 990€ (53 774 Kč) prezenční, 1 890 € (51 072 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo mesíčních splátek

Školné na akademický rok 2016/2017 pro absolventy bakalářského študia na PEVŠ 1 890€ (51 072 Kč) prezenční, 1 790 € (48 369 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo mesíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí je úspěšné absolvování studijního programu prvního bakalářské stupně.Uchazeč o přijetí na studijní program 2. stupně musí mít ukončené bakalářské studium ve studijním programu, kterým prokáže předpoklady na úspěšné absolvování druhostupňového studia na FEP. Absolventi jiné vysoké školy musí absolvovat přijímací pohovor před komisí jmenovanou děkanem FEP PEVŠ.

Cílová profese

Absolventi jsou schopni na profesionální úrovni řešit úkoly s potřebnou mírou tvořivosti a samostatnosti. Profesionální schopnosti týmové práce je předurčují na řídicí práci na všech stupních. Mají předpoklady pro úspěšné zvládnutí vědomostí zejména ze světové ekonomiky, mezinárodního obchodu, strategie a taktiky mezinárodního podnikání a marketingu, tendencí vývoje mezinárodního trhu dle jednotlivých komodit. Absolventi jsou také vysoko kvalifikovanými odborníky, kteří jsou schopni analyzovat a tvořivě řešit řízení mezinárodně logistických systémů, zvládnout strukturu síťových vztahů v mezinárodní logistice.

Jsou připraveni na zahraničněobchodní praxi. Ovládají techniky zahraničněobchodních operací, platebních a finančních operací, mají znalosti v domácí i zahraniční legislativě a právní úpravě. K rozhodujícím přednostem patří schopnost řídit podřízené, podnikavost, tvořivost, předvídavost a přizpůsobivost. Jsou připraveni na zahraničněobchodní praxi.
Management leteckých podniků – Ing.

Charakteristika oboru

Cílem studia je připravit kvalifikované manažery evropské úrovně pro řízení českých i zahraničních leteckých podniků. Studijní program byl připraven s pomocí odborníku z praxe a klade se v něm důraz i na cizí jazyky.

Délka studia

2 roky

Forma studia

Inženýrské Ing. prezenční a kombinovaná forma studia

Místo studia

Praha

Začátek studia

únor, říjen

Cena investice do vzdělání

25.000 Kč / semestr

Přijímací řízení

bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

100 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • ukončené bakalářské studium
 • podání přihlášky ke studiu v elektronické podobě
 • včasné uhrazení administrativního poplatku
 • doložení úředně ověřeného diplomu z Bc.

Termíny přijímacího řízení

bez přijímacích zkoušek

Cílová profese

Vyšší manažerské funkce v leteckých podnicích a u poskytovatelů letových provozních služeb, Řízení na letištích a v hotelových službách, Management v handlingových společnostech, Státní organizace letecké dopravy, Přímé i nepřímé sektory ekonomiky a mezinárodního obchodu.
Management cestovního ruchu – Ing.

Charakteristika oboru

V programu Management cestovního ruchu si studenti prohloubí znalosti řízení organizací cestovního ruchu. Díky teoretickým znalostem i poznatkům získaným přímo od odborníku z praxe se absolventi výborně orientují v ekonomickém prostředí. Výuka se přizpůsobuje současné situaci a reálnému využití managementu. Při studiu se klade důraz mimo jiné i na kreativní myšlení.

Délka studia

2 roky

Forma studia

Inženýrské Ing. prezenční a kombinovaná forma studia

Místo studia

Praha

Začátek studia

únor, říjen

Cena investice do vzdělání

25.000 Kč / semestr

Přijímací řízení

bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

100 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • ukončené bakalářské studium
 • podání přihlášky ke studiu v elektronické podobě
 • včasné uhrazení administrativního poplatku
 • doložení úředně ověřeného diplomu z Bc.

Termíny přijímacího řízení

bez přijímacích zkoušek

Cílová profese

Výkon vyšších manažerských funkcí v podnicích cestovního ruchu, Marketing mezinárodních podniku, Podniky destinačního managementu a ubytovacích a stravovacích služeb, Hotelový management, Velké mezinárodní organizace, Státní a veřejná správa.

 
Podnikání – Ing.

Charakteristika oboru

Studijní obor vyplňuje znalostní segment mezi studijními obory ekonomika podniku a management. Staví na ekonomickém myšlení orientovaném na podnikání, které je rozvinuto o související poznatky psychologie, sociologie a managementu. Současně obor akcentuje i exaktní myšlení založené na kvantitativních metodách, informačních systémech, technologickém myšlení, řízení kvality procesů apod.
Svým pojetím podnikání jako procesu a rozvojem podnikavosti manažerů a podnikatelů na vědeckém základě se obor Podnikání zásadně odlišuje od oborů typu Ekonomika podniku, Management apod. Navazující magisterský obor Podnikání patří v ČR k exkluzivním oborům věnovaným podnikání.
Navazující magisterské studium je zaměřené na vysokou kvalitu vzdělávacího procesu a zároveň na uplatnění studentů a absolventů v praxi. Absolventi nemají problém najít práci a patří k nejlépe honorovaným absolventům.

Délka studia

2 roky

Forma studia

Inženýrské (Ing.). Prezenční, Kombinovaná

Místo studia

Praha, Ostrava – prezenční forma

Praha, Ostrava, Brno, Sokolov – kombinovaná forma

Začátek studia

únor 2017 - kombinovaná forma , říjen 2017 - prezenční forma

Cena investice do vzdělání

prezenční a kombinované studium: od 22 900 Kč za semestr

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě.
 • Úředně ověřenou kopii Diplomu. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím přineste osobně na příslušné studijní oddělení: http://www.vspp.cz/cs/kontakty/studijni-oddeleni
 • Úředně ověřenou kopii Dodatku k Diplomu.
 • Občanský průkaz.
 • Zahraniční uchazeči (kromě uchazečů ze Slovenské republiky) – Nostrifikační doložku, Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, pas, případně průkaz o trvalém pobytu v ČR.

Termíny přijímacího řízení

Informace obdržíte na bezplatné informační lince 800 555 808

Cílová profese

 • Podnikatel
 • Člen správní rady společnosti
 • Manažerská funkce ve středním a vrcholovém managementuNovinky

Archiv novinek
12.06.2017

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA ZÍSKALA NOVÝCH PARTNEROV PRE VZDELÁVANIE

V priebehu posledných dní pribudli do portfólia spolupracovníkov Paneurópskej vysokej školy dve nové mená: Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a spoločnosť INCOMA.

Jednou z priorít Paneurópskej vysokej školy je čo najefektívnejšie prepojiť vzdelávanie s praxou. Vďaka uzatvoreným spoluprácam so širokým spektrom spoločností, inštitúcií a organizácií […]

Zobrazit celý článek
25.05.2017

STUDENTI VŠPP BYLI ÚSPĚŠNÍ V JARNÍ ČÁSTI PROJEKTU STUDENTBROKER 2017

Každý student měl k dispozici virtuální milion korun českých, který investoval do českých i zahraničních akcií a v rámci školního semestru co nejefektivněji budoval své portfolio cenných papírů dle osnov příslušné vysoké školy nebo univerzity. V další části investiční platformy […]

Zobrazit celý článek
30.04.2017

Erasmus vám otevře bránu do světa

Vydat se do světa „na zkušenou“ je pro české studenty stále přitažlivější. Program Erasmus + jim totiž otevírá bránu nejen do Evropy, ale také k atraktivnějšímu uplatnění na trhu práce.

Zahraniční pobyt vám umožní poznat kulturu dané země, zdokonalit vaše jazykové dovednosti, […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.