Chytré studium

Moderní způsob vzdělávání, reagující na turbulentní vývoj společnosti, s ním přicházející technologické změny a potřeby sebevzdělávání se. Díky digitalizace vzdělávání a doplňkovým službám se chytré vzdělání stává regionální, lokálně dostupné, šetří čas i peníze a řídí se pravidly vzdělávání Akademického holdingu (AH). Studium probíhá v rámci všech vzdělávacích míst AH a chytrých adres v České i Slovenské republice. S pomocí vzdělávacích partnerů, nabízí přes 100 studijních zaměření, která zaštiťují akademičtí a odborní pracovníci. Chytré studium umožňuje, vytvořit si vlastní konfiguraci a strukturu vzdělání podle Vašich představ. K dispozici Vám jsou naši profesních trenéři, nástroje profesní diagnostiky či hodnocení našich zákazníků.

Studium začíná profesní diagnostikou, výběrem a konfigurací jednotlivých vzdělávacích kroků, které jsou jednotlivě ukončeny certifikáty partnerských škol a spolupracujících osob. Posledním krokem může být studium na  a získání příslušného titulu.


OBORY A ZAMĚŘENÍ

Právní specialista v IT a na Internetu – Chytré studium

Charakteristika oboru

Obor se zaměřuje primárně na oblast tržního podnikání. Jeho absolventi se uplatní především v praxi podnikového práva. Obor má řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského právního vzdělání (občanské, obchodní, správní a trestní právo) obdobný právnickým fakultám, který vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Ovládá oblasti právní odpovědnosti různých typů poskytovatelů informačních služeb, reklamy na internetu, obchodní tajemství, nekalou soutěž v informatice, orientuje se ve směrnicích EU (o počítačových programech, databázích, půjčování a pronájmu, osobních údajích, elektronickém obchodu, elektronickém podpisu), dále v právní ochraně počítačových programů a databází, uplatnění patentů na počítači, padělky a ochranné známky. Autorské právo na internetu v ČR a některých dalších zemích, webcasting, odkazy, peer to peer, e-knihovny, právní aspekty technické ochrany. „Kluby spoluvlastníků“ CD.
Firemní právník – Chytré studium

Charakteristika oboru

Při výuce je mnoho prostoru věnováno právním formám, v nichž lze provozovat podnikatelskou činnost, zvláště srovnávacímu obchodnímu právu, obchodním společnostem, jejich právní regulaci, zdaňování a účetnictví, právní regulaci hospodářské soutěže, prostředkům právní ochrany před nekalou soutěží a omezováním hospodářské soutěže, právům vyplývajícím z duševního a průmyslového vlastnictví, právní úpravě veřejných trhů s cennými papíry a právní regulaci kapitálového trhu.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Absolvent je připraven stát se „právní“ oporou rostoucí společnosti, orientuje se v korporátním právu, pracovně právních vztazích, právu daňovém a finančním, zvládá celou právní agendu malé a střední firmy.
Expert na správní právo – Chytré studium

Charakteristika oboru

Obor se zaměřuje primárně na oblast tržního podnikání. Jeho absolventi se uplatní především v praxi podnikového práva. Obor má řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského právního vzdělání (občanské, obchodní, správní a trestní právo) obdobný právnickým fakultám, který vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Uplatnění: instituce veřejné správy a samosprávy, ústřední orgány státní správy, územní orgány státní správy, ostatní státní orgány, jiné subjekty oprávněné k výkonu státní správy, krajské úřady, samosprávné veřejnoprávní korporace, soukromý sektor výrobní i nevýrobní sféře, ve službách jako jsou hotely, cestovní kanceláře či realitní kanceláře apod. Profese, zařazení: samostatný referent, konzultant, právní asistent.
Expert na finanční právo – Chytré studium

Charakteristika oboru

Obor se zaměřuje primárně na oblast tržního podnikání. Jeho absolventi se uplatní především v praxi podnikového práva. Obor má řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského právního vzdělání (občanské, obchodní, správní a trestní právo) obdobný právnickým fakultám, který vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Uplatnění: instituce veřejné správy a samosprávy, ústřední orgány státní správy ostatní státní orgány, jiné subjekty oprávněné k výkonu státní správy, krajské úřady, generální finanční ředitelství, finanční úřady, vymáhací oddělení, referent správy pohledávek, banky, obchodní korporace, soukromý sektor atd. Profese, zařazení: samostatný referent, konzultant, právní asistent.
Správa systémů a počítačových sítí – Chytré studium

Charakteristika oboru

Specializace v základu zahrnuje studium obecných ekonomických předmětů, základů různých oblastí informatiky a pak specializaci na správu počítačových sítí, databází, hardwaru a operačních systémů.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Absolvent oboru bude připraven na zejména technickou práci v oblasti informačních a komunikačních technologií a to na pozicích souvisejících se správou sítí, serverů a podobných systémů ve společnostech různých velikostí.
Specialista aplikací virtuální – Chytré studium

Charakteristika oboru

Specializace v základu zahrnuje studium základních IT i ekonomických předmětů, studium různorodých SW nástrojů a HW zařízení pro virtuální a rozšířenou realitu.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Absolvent bude připraven na komplexní práci v oblasti zpracování vizuálních informací ve formě aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu a zpracování a přípravu multimediálních dat. Bude schopen navrhovat aplikace pro virtuální a rozšířenou realitu v oblasti herního průmyslu, simulací či vizualizace dat.
Manažer kybernetické bezpečnosti – Chytré studium

Charakteristika oboru

Specializace v základu zahrnuje studium obecných IT a ekonomických předmětů, výuku znalostí bezpečnostních mechanismů od sociálního inženýrství, kryptografii, webhacking či tvorbu vlastních exploitů a malware, až po impleenaci celé řady bezpečnostních opatření v podnikovém prostředí.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Cílová profese

Absolvent bude připraven na manažerskou činnost v oblasti kybernetické bezpečnosti ve zranitelných oblastí v IT průmyslu. Bude schopný aplikovat a řídit bezpečnostní opatření, procesy, postupy, hardwarové i softwarové funkce, analyzovat, vyhodnocovat a navrhovat bezpečnostní opatření.
Management ICT – Chytré studium

Charakteristika oboru

Specializace v základu zahrnuje studium obecných ekonomických předmětů, základů různých oblastí informatiky a dále odborné předměty z oblasti projektového a procesního managementu, práce s lidskými zdroji či modelování procesů. V náplni studia je pouze menší množství technických předmětů.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Absolvent oboru bude připraven na zejména manažerskou práci zpravidla v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Apple/Android IT specialista – Chytré studium

Charakteristika oboru

Specializace v základu zahrnuje studium obecných ekonomických předmětů, základů různých oblastí informatiky a pak specializaci na počítačové sítě, mobilní zařízení a operační systémy provozované na mobilních/tabletových systémech a klientské aplikace.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Absolvent bude připraven na práci a vývoj aplikací mobilních platforem Android a IOS včetně základních hardwarových zařízení.
Podnikatel na internetu a sociálních sítích – Chytré studium

Charakteristika oboru

Součástí specializace jsou i hlubší uživatelské znalosti o tom, jak funguje internet a sociální sítě a jaké nástroje se k tomu používají.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Specializace vybaví studenty znalostmi, které jsou nutné pro obchodování a poskytování služeb po internetu – např. virtuální asistent, copywriting (psaní textů), překládání, vedení blogů nebo magazínů, online poradenství a kurzy, tvorba prezentací, online kontroling, marketing a koučing.
Marketér / marketingový specialista – Chytré studium

Charakteristika oboru

Specializace zaměřená na profilaci absolventů schopných identifikovat a volit cílové trhy, budovat s nimi výnosné vztahy s cílem dosáhnout rovnováhy mezi vytvářením další hodnoty pro zákazníka a tvorbou zisku pro firmu či přínosů pro organizace a regiony. Rozvíjené dovednosti budou spojeny s analýzou, marketingovým výzkumem, formulací marketingových strategií a taktik, rozvojem konkurenceschopnosti a zakládáním budoucnosti firem.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Uplatnění najdou absolventi na pozicích marketérů, marketingových specialistů a manažerů, key account manažerů (manažerů řízení vztahů s klíčovými zákazníky), brand manažerů atd. a to jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru.
Manažer výroby a logistiky – Chytré studium

Charakteristika oboru

Výroba je každá činnost, která tvoří hodnotu, a je spojená s produkcí (hmotných) výrobků a (nehmotných) služeb. Součástí výroby je i logistika (zásobovací, výrobní, expediční, distribuční).

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Začátek studia

Každý měsíc, podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Cílová profese

Specializace vybaví studenty znalostmi a dovednostmi, které jsou nutné pro řízení, plánování a organizaci výroby, zavádění nových produktů (včetně inovací) do výroby atd. Součástí specializace jsou i základy marketingu a obchodu a řízení kvality.
Manažer řízení a rozvoje lidských zdrojů – Chytré studium

Charakteristika oboru

Specializace klade velký důraz na plánování a organizování rozvoje lidských zdrojů, vedení a vzdělávání lidí, komunikaci, rozhodování, řešení problémů a změn.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808

Začátek studia

Každý měsíc, podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Specializace připraví absolventy pro pozice, jako jsou např.: personální ředitel, manažer personalistiky, specialista firemního vzdělávání, business partner, pracovník personální agentury, analytik pracovního trhu, specialista pro osobní koučink.
Finanční manažer a kontrolér – Chytré studium

Charakteristika oboru

Specializace zahrnuje komplexní řízení finančních zdrojů organizace, tedy nakládání s finančními zdroji v celém jejich životním cyklu – od získávání finančních zdrojů a kapitálu, přes rozpočtování, rozdělování a distribuci těchto zdrojů, až po efektivní hospodaření a rozdělování těchto zdrojů v organizaci. Specializace tak připraví studenty především na pozice finančních ředitelů, kontrolérů, auditorů atd.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Cílová profese

  • Podnikatel v malém a středním podnikání
  • Vedoucí pracovníci na úrovni nižšího a středního managementuCestovní ruch – Chytré studium

Charakteristika oboru

Studium programu je koncipováno tak, aby měl absolvent po jeho dokončení perfektní znalosti nejen v cestovním ruchu, ale i stabilní základ pro uplatnění ve veřejné sféře. Absolventi získají přehled v oblastech managementu, ekonomie, marketingu, psychologie, sociologie, informatiky, práva a dalších. Program zahrnuje také studium dvou cizích jazyku.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Střední manažerské funkce v oblasti cestovního ruchu, Marketing, Veřejná správa, Cestovní agentury a dopravní služby, Neziskový sektor, Společnosti působící na poli mezinárodního obchodu.
Soukromoprávní studia – Chytré studium

Charakteristika oboru

Navazující magisterský studijní program Soukromoprávního studia svým obsahem navazuje na bakalářský studijní program Právní specializace v obou studijních oborech – Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Zaměření rozšiřuje do oblasti soukromého práva, kde významně prohlubuje znalosti svých absolventů.

Délka studia

2 roky

Forma studia

Magisterské Mgr. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Doložení ověřené kopie akademického titulu.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

  • Právní specialista v obchodním oddělení
  • Asistent exekutora či notáře
  • Mediátor
  • Právník ve veřejném i soukromém sektoruPrávo ve veřejné správě – Chytré studium

Charakteristika oboru

Obor je zaměřený primárně na řešení právní problematiky v oblasti fungování státních institucí. Jeho uchazeči nachází uplatnění jako specialisté ve státní správě, či v orgánech samosprávy Obor má řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského právního vzdělání (občanské, obchodní, správní a trestní právo) obdobný právnickým fakultám, který vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

  • Pracovník právního odboru státního úřadu
  • Státní úředník ve státní správěPrávo v podnikání – Chytré studium

Charakteristika oboru

Obor se zaměřuje primárně na oblast tržního podnikání. Jeho absolventi se uplatní především v praxi podnikového práva. Obor má řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského právního vzdělání (občanské, obchodní, správní a trestní právo) obdobný právnickým fakultám, který vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Externí, Kombinovaná, připravujeme pro Vás E-learning, Digitální, On-line, Lokální

Místo studia

Informace o místu studia můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808

Začátek studia

Každý měsíc podmínkou je minimální počet studentů 20.

Cena investice do vzdělání

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808

Přijímací řízení

Chytré studium je otevřeno všem, podrobnější informace obdržíte na bezplatné lince 800 555 808.

Předpoklady pro přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání a doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Informace můžete zjistit na  bezplatné lince 800 555 808.

Cílová profese

Interní právník obchodní společnosti, právní asistent, vedoucí manažer.
Novinky

Archiv novinek
12.06.2017

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA ZÍSKALA NOVÝCH PARTNEROV PRE VZDELÁVANIE

V priebehu posledných dní pribudli do portfólia spolupracovníkov Paneurópskej vysokej školy dve nové mená: Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a spoločnosť INCOMA.

Jednou z priorít Paneurópskej vysokej školy je čo najefektívnejšie prepojiť vzdelávanie s praxou. Vďaka uzatvoreným spoluprácam so širokým spektrom spoločností, inštitúcií a organizácií […]

Zobrazit celý článek
25.05.2017

STUDENTI VŠPP BYLI ÚSPĚŠNÍ V JARNÍ ČÁSTI PROJEKTU STUDENTBROKER 2017

Každý student měl k dispozici virtuální milion korun českých, který investoval do českých i zahraničních akcií a v rámci školního semestru co nejefektivněji budoval své portfolio cenných papírů dle osnov příslušné vysoké školy nebo univerzity. V další části investiční platformy […]

Zobrazit celý článek
30.04.2017

Erasmus vám otevře bránu do světa

Vydat se do světa „na zkušenou“ je pro české studenty stále přitažlivější. Program Erasmus + jim totiž otevírá bránu nejen do Evropy, ale také k atraktivnějšímu uplatnění na trhu práce.

Zahraniční pobyt vám umožní poznat kulturu dané země, zdokonalit vaše jazykové dovednosti, […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.