Podnikatel, obchodní manager

OBORY A ZAMĚŘENÍ

MARKETINGOVÝ SPECIALISTA – Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem profesního zaměření „Marketér – marketingový specialista“ je připravit absolventy, schopné identifikovat a volit cílové trhy, budovat s nimi výnosné vztahy a to s cílem dosáhnout rovnováhy mezi vytvářením další hodnoty pro zákazníka a tvorbou zisku či jiných přínosů pro firmy, organizace a regiony.

Absolvent bude umět:

 • Analyzovat trhy, realizovat marketingový výzkum a identifikovat tržní příležitosti ;
 • Formulovat marketingové strategie, taktiky a procesy, zajišťující naplnění strategických cílů;
 • Využívat jak tradiční, tak moderní metody a nástroje (digitální marketing) marketingového řízení;
 • Zajišťovat rozvoj konkurenceschopnosti a zakládání budoucnosti firmy, organizace či regionu.

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

 • Marketérů, marketingových specialistů, marketingových manažerů;
 • Manažerů řízení vztahů se zákazníky, CRM specialistů;
 • Brand manažerů / produktových manažerů apod.

Profesní zaměření je součástí studijního oboru Podnikání a management v obchodu a službách.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.OBCHODNÍ MANAŽER – Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem profesního zaměření „Obchodní manažer“ je připravit absolventy pro zajištění obchodní činnosti jak na vstupu (nákup, zásobování), tak na výstupu z firmy (prodejce, obchodník, account manažer) a to v rámci širokého spektra malých, středních i velkých firem.

Absolvent bude umět:

 • Naplňovat marketingovou strategii firmy v každodenních obchodních vztazích a aktivitách;
 • Realizovat, organizovat a řídit obchodní aktivity firmy na vstupu i výstupu;
 • Zvládat taktiky a metody obchodních jednání, vést obchodní jednání, vyjednávat a uzavírat smlouvy.

 

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

 • Oblastní manažer /obchodní zástupce / produktový manažer;
 • Account manažer (pracovník řízení prodeje a vztahů se zákazníky);
 • Specialista zákaznického centra;
 • Manažer či referent nákupu, nákupčí atd.

Profesní zaměření je součástí studijního oboru Podnikání a management v obchodu a službách.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.FINANČNÍ PORADCE – Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem profesního zaměření Finanční poradce je příprava studentů především pro kariéru finančních a investičních poradců. Specializace je postavena s důrazem na reflexi legislativních změn v oblasti finančních služeb. Studenti budou rozvíjet své znalosti v oblasti financování a to hlavně ve vazbě na analýzu informací.

Absolvent bude umět:

 • stanovit výhodnost a nevýhodnost úvěrových produktů, orientovat se v problematice komerčního bankovnictví, získá schopnost posuzovat vhodnost jednotlivých bankovních produktů,
 • radit v problematice financování bydlení i v pojistných produktech, získá znalosti z oblasti fungování pojišťoven i schopnost klasifikace jednotlivých typů pojištění,
 • zpracovat osobní finanční analýzu, včetně osobního finančního poradenství,
 • specifikovat principy investování na kapitálovém trhu a zahájit podnikání v oblasti osobních financí se znalostí příslušných legislativních opatření.

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

 • finančních poradců,
 • bankovních poradců a finančních manažerů.

Profesní zaměření je součástí studijního oboru Podnikání.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.MANAŽER ŘÍZENÍ A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ- Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cílem profesního zaměření „Manažer řízení a rozvoje lidských zdrojů“ je teoretický i praktický rozvoj studentů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, a to jak z hlediska práce manažera/-ky, tak i souvisejících aspektů práce personalisty/-ky.

Absolvent bude umět:

 • Vyhodnotit své předpoklady pro vedení lidí a odhalit příležitosti pro zlepšení;
 • Aplikovat vhodné nástroje v jednotlivých manažersko-personálních procesech;
 • Přizpůsobit styl vedení a řízení lidí situačním faktorům;
 • Spoluvytvářet etické a společensky odpovědné prostředí pro řízení lidských zdrojů.

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

 • Manažerů;
 • Personálních specialistů.

Profesní zaměření je součástí studijního oboru Podnikání.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.PODNIKATEL/MANAŽER V MALÉ A STŘEDNÍ FIRMĚ- Chytré studium

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Krédem profesního zaměření „Podnikatel/Manažer v malé a střední firmě“ je „vzít věci do svých rukou“. Toto profesní zaměření je určeno všem podnikavým lidem, kteří podnikají nebo chtějí podnikat v malé či střední firmě, případně firmě rodinné. Současně je cíleno na malé a střední podnikatele, kteří chtějí své podniky účelně a efektivně vlastnit a řídit.

Absolvent bude umět:

 • účelně a efektivně vlastnit a řídit malou či střední firmu;
 • uceleně a v širších souvislostech pohlížet na problematiku podnikání;
 • porozumět základům podnikové ekonomiky a účetnictví;
 • identifikovat rizika a ohrožení malého a středního podnikání.

Absolvent nalezne uplatnění zejména v pracovních pozicích:

 • vlastník malého či středního podniku;
 • manažer malého či středního podniku;
 • rodinný podnikatel a členové rodiny zapojení do rodinného podnikání.

Profesní zaměření je součástí studijního oboru Podnikání.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.Executive MBA pro manažery a podnikatele

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Profesní vzdělávání MBA je rozšířené vzdělávání pro manažery v oblasti praktického managementu. Vzdělávací program MBA Strategické řízení pro manažery a podnikatele poskytuje vzdělávání moderní formou s individuálním přístupem, konzultace s odborníkem a navazování nových kontaktů v oblasti profesní praxe. Praktický management znamená aplikaci znalostí přímo do praxe – cílem je řešení konkrétní situace v oblasti strategického řízení ve Vaší firmě.

Vzdělávací Program MBA Strategické řízení pro manažery a podnikatele vychází z konceptu hierarchie firemních strategií s vazbou na strategické podnikatelské jednotky.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

Jeden rok

Forma studia

Kombinovaná forma výuky

Místo studia

Bratislava , Tomašikova 20

Začátek studia

Říjen

Cena investice do vzdělání

Jednorázová platba: 4460 EUR s DPH

Dvě splátky: po 2342 EUR s DPH

10 splátek: po 491 EUR s DPH

Přijímací řízení

Zaslání vyplněné on-line přihlášky dostupné ZDE

Předpoklady pro přijetí

Vzdělávací program MBA  je určený pro manažery, členy managementu, podnikatele, zaměstnance státní správy a samosprávy, představitele neziskových organizací a pracovníky, kteří chtějí získat konkurenční výhodu.

Cílová profese

Zvýšení konkurenceschopnosti, výkonnosti a bezpečnosti firmy rozvojem lidských zdrojů v oblasti strategického myšlení s využíváním efektivních metod a technik strategického řízení.Infolinka pro uchazeče

Tel: +421 911 478 99

Tel: +421 2 6820 362

Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00

E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com


LL.M. pro podnikatele a manažery

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Profesní vzdělávání vycházející z LLM je rozšířené vzdělávání pro právníky a odborníky pohybující se v právní oblasti.Vzdělávací program LLM poskytuje vzdělávání moderní formou s individuálním přístupem, konzultace s odborníky a navazování kontaktů v oblasti profesní praxe.

Obsahem všech modulu je vysvětlení základních pojmů, metod a technik v oblasti práva, praktická analýza vybraných právních problémů a diskuze o implementaci v prostředí jednotlivých firem účastníků kurzu. Správnost řešení a postupu si ověříte diskusemi a konzultacemi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

Jeden rok

Forma studia

Kombinovaná forma výuky

Místo studia

Bratislava , Tomašikova 20

Začátek studia

Říjen

Cena investice do vzdělání

 • Jednorazová platba: 4460 EUR s DPH
 • Dvě splátky: po 2342 EUR s DPH
 • 10 splátek: po 491 EUR s DPH

Přijímací řízení

Zaslání vyplněné on-line přihlášky dostupné ZDE

Předpoklady pro přijetí

Vzdělávací program LLM  je určený pro manažery, členy managementu, podnikatele, zaměstnance státní správy a samosprávy, představitele neziskových organizací a pracovníků, kteří chtějí získat konkurenční výhodu.

Cílová profese

Zvýšení právního povědomí, dokázat identifikovat rizika pocházející z právního prostředí a zvýšit bezpečnost firmy rozvojem lidských zdrojů v oblasti práva využíváním efektivních metod a technik strategického řízení.Infolinka pro uchazeče

Tel: +421 911 478 998

Tel: +421 2 6820 3621

Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00

E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com

 


Podnikání – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Studijní obor vyplňuje znalostní segment mezi studijními obory ekonomika podniku a management. Staví na ekonomickém myšlení orientovaném na podnikání, které je rozvinuto o související poznatky psychologie, sociologie a managementu.

Navazující magisterské studium je zaměřené na vysokou kvalitu vzdělávacího procesu a zároveň na uplatnění studentů a absolventů v praxi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Prezenční, Kombinovaná

Místo studia

Praha, Ostrava – prezenční forma

Praha, Ostrava, Brno – kombinovaná forma

 

Začátek studia

březen 2018 - kombinovaná forma , říjen 2018 - prezenční forma i kombinovaná forma

Cena investice do vzdělání

Bakalářské prezenční i kombinované studium: od 17 900 Kč za semestr

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě.
 • Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení.
 • Občanský průkaz.
 • Zahraniční uchazeči (kromě uchazečů ze Slovenské republiky) – Nostrifikační doložku, Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, pas, případně průkaz o trvalém pobytu v ČR.

Termíny přijímacího řízení

Informace obdržíte na bezplatné informační lince 800 555 808

Cílová profese

Absolventi studijního oboru Podnikání se uplatní především jako podnikatelé, členové správních rad společností, manažerských funkcí v soukromých, ale také státních firmách. Významnou oblastí uplatnění budou malé a střední firmy a ve firmách zahraničních investorů v regionu, jejichž založení a řízení budou mít absolventi VŠPP, a. s. oboru Podnikání všechny předpoklady. Odborná profilace rovněž umožní absolventům oboru uplatnění v orgánech občanských sdružení stání správě a samosprávě ve funkcích souvisejících s problematikou podnikání a podnikatelského prostředí, zejména v profesích projektový manažer, poradce apod.
Podnikání – Ing.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Studijní obor vyplňuje znalostní segment mezi studijními obory ekonomika podniku a management. Staví na ekonomickém myšlení orientovaném na podnikání, které je rozvinuto o související poznatky psychologie, sociologie a managementu.

Navazující magisterské studium je zaměřené na vysokou kvalitu vzdělávacího procesu a zároveň na uplatnění studentů a absolventů v praxi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

2 roky

Forma studia

Inženýrské (Ing.). Prezenční, Kombinovaná

Místo studia

Praha, Ostrava – prezenční forma

Praha, Ostrava, Brno – kombinovaná forma

Začátek studia

březen 2018 - kombinovaná forma , říjen 2018 - prezenční forma i kombinovaná forma

Cena investice do vzdělání

prezenční a kombinované studium: od 22 900 Kč za semestr

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě.
 • Úředně ověřenou kopii Diplomu. Úředně ověřený doklad o předchozím vzdělání prosím přineste osobně na příslušné studijní oddělení: http://www.vspp.cz/cs/kontakty/studijni-oddeleni
 • Úředně ověřenou kopii Dodatku k Diplomu.
 • Občanský průkaz.
 • Zahraniční uchazeči (kromě uchazečů ze Slovenské republiky) – Nostrifikační doložku, Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, pas, případně průkaz o trvalém pobytu v ČR.

Termíny přijímacího řízení

Informace obdržíte na bezplatné informační lince 800 555 808

Cílová profese

Absolventi studijního oboru Podnikání se uplatní především jako podnikatelé, členové správních rad společností, manažerských funkcí v soukromých, ale také státních firmách. Významnou oblastí uplatnění budou malé a střední firmy a ve firmách zahraničních investorů v regionu, jejichž založení a řízení budou mít absolventi VŠPP, a. s. oboru Podnikání všechny předpoklady. Odborná profilace rovněž umožní absolventům oboru uplatnění v orgánech občanských sdružení stání správě a samosprávě ve funkcích souvisejících s problematikou podnikání a podnikatelského prostředí, zejména v profesích projektový manažer, poradce apod.

 
Podnikání a management v obchodu a službách – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nosnými disciplínami a středem zájmů oboru jsou jednoduše definovatelné disciplíny – marketing, obchod a logistika, tedy disciplíny, bez kterých se neobejde žádný sektor podnikání či odvětví národního hospodářství, počínaje výrobou oceli, přes strojírenství či zemědělství a konče obchodem, službami či volnočasovými aktivitami.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky

Forma studia

Bakalářské Bc. Prezenční, Kombinovaná

Místo studia

Praha, Ostrava – prezenční forma

Praha, Ostrava, Brno – kombinovaná forma

Začátek studia

březen 2018 - kombinovaná forma , říjen 2018 - prezenční forma i kombinovaná forma

Cena investice do vzdělání

Bakalářské prezenční i kombinované studium: od 17 900 Kč za semestr

 

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

400 Kč

Předpoklady pro přijetí

 • Podání platné přihlášky ke studiu v elektronické podobě.
 • Předložení úředně ověřené kopie Maturitního vysvědčení.
 • Občanský průkaz.
 • Zahraniční uchazeči (kromě uchazečů ze Slovenské republiky) – Nostrifikační doložku, Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR, pas, případně průkaz o trvalém pobytu v ČR.

Termíny přijímacího řízení

Informace obdržíte na bezplatné informační lince 800 555 808

Cílová profese

Obchodní ředitel, obchodní manažer, manažer prodeje, vedoucí obchodní skupiny, podnikatel ve sféře obchodu a služeb.

Absolventi bakalářského studia oboru Podnikání a management v obchodu a službách se uplatní především jako podnikatelé zejména v sektorech obchodu (velkoobchod, maloobchod) a služeb (terciárních, kvartérních a kvintárních) a to především na úrovni malých a středních firem a dále pak ve funkcích manažerů a/nebo specialistů v oblastech marketingu a obchodních činností (na vstupu i výstupu) v soukromých podnicích a také v ostatních organizacích středního i většího charakteru, působících v komerční sféře. Odborná profilace rovněž umožní absolventům oboru uplatnění v orgánech občanských sdružení a ve stání správě a samosprávě ve funkcích, souvisejících s problematikou podnikání zejména v sektorech obchodu a služeb.
Novinky

Archiv novinek
09.02.2018

JAPONSKÝ VEĽVYSLANEC NAVŠTÍVIL PEVŠ

V piatok 9. februára prijal rektor – prof. Ing. Dr.h.c. Juraj Stern PhD., na pôde Paneurópskej vysokej školy mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike – Jun Shimmiho. Cieľom zdvorilostnej návštevy bolo utuženie vzájomných vzťahov.

Podľa rektora by sa mohla zintenzívniť spolupráca s japonskými univerzitami, […]

Zobrazit celý článek
03.02.2018

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU PREZIDENTA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR VLADIMÍRA DLOUHÉHO

Zveme vás na přednášku pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., MBA – Prezidenta hospodářské komory ČR. Pokračujeme tak v sérii přednášek týkajících se ekonomických témat ČR s názvem:

Česko a střední Evropa 28 let po transformaci
Solidní ekonomika, zmatená politika, odcizení EU?

Přijďte si poslechnout a […]

Zobrazit celý článek
27.01.2018

SOUTĚŽ O STIPENDIUM NA ŠKOLÁCH AH

Zajímalo by vás studium na soukromé vysoké škole? Nyní máš možnost vyhrát roční stipendium na jedné ze škol Akademického holdingu (VŠO, VŠPP nebo PEVŠ v Bratislavě). Zapojte se do naší soutěže.

OTÁZKY PRO 1. KOLO SOUTĚŽE

stačí vyplnit registrační e-mail a odpovědět […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.