Ekonom

OBORY A ZAMĚŘENÍ

Executive MBA pro manažery a podnikatele

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Profesní vzdělávání MBA je rozšířené vzdělávání pro manažery v oblasti praktického managementu. Vzdělávací program MBA Strategické řízení pro manažery a podnikatele poskytuje vzdělávání moderní formou s individuálním přístupem, konzultace s odborníkem a navazování nových kontaktů v oblasti profesní praxe. Praktický management znamená aplikaci znalostí přímo do praxe – cílem je řešení konkrétní situace v oblasti strategického řízení ve Vaší firmě.

Vzdělávací Program MBA Strategické řízení pro manažery a podnikatele vychází z konceptu hierarchie firemních strategií s vazbou na strategické podnikatelské jednotky.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

Jeden rok

Forma studia

Kombinovaná forma výuky

Místo studia

Bratislava , Tomašikova 20

Začátek studia

Říjen

Cena investice do vzdělání

Jednorázová platba: 4460 EUR s DPH

Dvě splátky: po 2342 EUR s DPH

10 splátek: po 491 EUR s DPH

Přijímací řízení

Zaslání vyplněné on-line přihlášky dostupné ZDE

Předpoklady pro přijetí

Vzdělávací program MBA  je určený pro manažery, členy managementu, podnikatele, zaměstnance státní správy a samosprávy, představitele neziskových organizací a pracovníky, kteří chtějí získat konkurenční výhodu.

Cílová profese

Zvýšení konkurenceschopnosti, výkonnosti a bezpečnosti firmy rozvojem lidských zdrojů v oblasti strategického myšlení s využíváním efektivních metod a technik strategického řízení.Infolinka pro uchazeče

Tel: +421 911 478 99

Tel: +421 2 6820 362

Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00

E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com


LL.M. pro podnikatele a manažery

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Profesní vzdělávání vycházející z LLM je rozšířené vzdělávání pro právníky a odborníky pohybující se v právní oblasti.Vzdělávací program LLM poskytuje vzdělávání moderní formou s individuálním přístupem, konzultace s odborníky a navazování kontaktů v oblasti profesní praxe.

Obsahem všech modulu je vysvětlení základních pojmů, metod a technik v oblasti práva, praktická analýza vybraných právních problémů a diskuze o implementaci v prostředí jednotlivých firem účastníků kurzu. Správnost řešení a postupu si ověříte diskusemi a konzultacemi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

Jeden rok

Forma studia

Kombinovaná forma výuky

Místo studia

Bratislava , Tomašikova 20

Začátek studia

Říjen

Cena investice do vzdělání

  • Jednorazová platba: 4460 EUR s DPH
  • Dvě splátky: po 2342 EUR s DPH
  • 10 splátek: po 491 EUR s DPH

Přijímací řízení

Zaslání vyplněné on-line přihlášky dostupné ZDE

Předpoklady pro přijetí

Vzdělávací program LLM  je určený pro manažery, členy managementu, podnikatele, zaměstnance státní správy a samosprávy, představitele neziskových organizací a pracovníků, kteří chtějí získat konkurenční výhodu.

Cílová profese

Zvýšení právního povědomí, dokázat identifikovat rizika pocházející z právního prostředí a zvýšit bezpečnost firmy rozvojem lidských zdrojů v oblasti práva využíváním efektivních metod a technik strategického řízení.Infolinka pro uchazeče

Tel: +421 911 478 998

Tel: +421 2 6820 3621

Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00

E-mail: miriama.cizmarova@paneurouni.com

 


Ekonomika a management podnikání- PhD.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

„Mezinárodní podnikání“ je studijním oborem, který je vedený v soustavě studijních oborů spravovaných Ministerstvem školství , ve které absolventi studijního programu získávají profesionální způsobilost –kompetenci vykonávat činnosti s podporou vědeckých metod poznání z oblasti zahraničního obchodu a jiných mezinárodních operací.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

prezenční – 3 akademické roky, kombinovaná – 5 akademických let

Forma studia

3. stupeň (PhD.- prezenční)

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

Prezenční studium 9 990 € ( 269 950 Kč) , Kombinované studium 2 490 € (67 285 Kč)

Správní rada může poskytnout slevu na školném, výjimečným uchazečům o doktorandské studium dle potřeb PEVŠ.

Přijímací řízení

Doktorandské studium na Fakultě ekonomie a podnikání PEVŠ je vysokoškolské studium třetího stupně. Studium se na fakultě uskutečňuje ve studijních oborech dle akreditovaných studijních programů a realizuje se tak v prezenční i kombinované formě studia.

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí na doktorandské studium je absolvování druhého stupně vysokoškolského  studia (Mgr.) v příbuzných studijních oborech. Přijímací zkouška se vykonává před zkušební komisí, kterou jmenuje děkan.

Termíny přijímacího řízení

Termín podání e-přihlášky: do 31. 8. 2016

Termín konání přijímací zkoušky: 28. 9. 2016

Cílová profese

Absolventi třetího stupně studijního programu „Mezinárodní podnikání“:

  • mají hluboké vědecké poznatky, analyzují společensko-ekonomické, makro-a mikroekonomické souvislosti
  • formulují v praxi využitelné přístupy k řešení problémů v oblasti mezinárodního podnikáníEkonomika a managemet podnikání- Ing.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

„Mezinárodní podnikání“ je studijním oborem, který je vedený v soustavě studijních oborů spravovaných Ministerstvem školství , ve které absolventi studijního programu získávají profesionální způsobilost – kompetenci vykonávat činnosti s podporou vědeckých metod poznání z oblasti zahraničního obchodu a jiných mezinárodních operací.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

2 roky-prezenční 2,5 roku-kombinovaná

Forma studia

2. stupeň (Ing.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

1 990€ (53 774 Kč) prezenční, 1 890 € (51 072 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo mesíčních splátek

Školné na akademický rok 2016/2017 pro absolventy bakalářského študia na PEVŠ 1 890€ (51 072 Kč) prezenční, 1 790 € (48 369 Kč) kombinovaná s možností semestrálních nebo mesíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Základní podmínkou přijetí je úspěšné absolvování studijního programu prvního bakalářské stupně.Uchazeč o přijetí na studijní program 2. stupně musí mít ukončené bakalářské studium ve studijním programu, kterým prokáže předpoklady na úspěšné absolvování druhostupňového studia na FEP. Absolventi jiné vysoké školy musí absolvovat přijímací pohovor před komisí jmenovanou děkanem FEP PEVŠ.

Cílová profese

Absolventi jsou schopni na profesionální úrovni řešit úkoly s potřebnou mírou tvořivosti a samostatnosti. Profesionální schopnosti týmové práce je předurčují na řídicí práci na všech stupních. Mají předpoklady pro úspěšné zvládnutí vědomostí zejména ze světové ekonomiky, mezinárodního obchodu, strategie a taktiky mezinárodního podnikání a marketingu, tendencí vývoje mezinárodního trhu dle jednotlivých komodit. Absolventi jsou také vysoko kvalifikovanými odborníky, kteří jsou schopni analyzovat a tvořivě řešit řízení mezinárodně logistických systémů, zvládnout strukturu síťových vztahů v mezinárodní logistice.

Jsou připraveni na zahraničněobchodní praxi. Ovládají techniky zahraničněobchodních operací, platebních a finančních operací, mají znalosti v domácí i zahraniční legislativě a právní úpravě. K rozhodujícím přednostem patří schopnost řídit podřízené, podnikavost, tvořivost, předvídavost a přizpůsobivost. Jsou připraveni na zahraničněobchodní praxi.
Ekonomika a management podnikání – Bc.

Charakteristika oboru

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Studijní program je zařazený do studijního oboru „ Ekonomika a management podniku“. Tento studijní obor patří do soustavy oborů je řízený Ministerstvem školství pod pořadovým číslem 3.3.16. Tvoří oblast poznání, v které absolvent studijního programu získá profesionální způsobilost (kompetenci), vykonávat svoje původní povolání nebo se připraví pokračovat v navazujícím  vysokoškolském studiu.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Délka studia

3 roky- prezenční 4 roky- kombinovaná

Forma studia

1. stupeň (Bc.) - prezenční, kombinovaná

Místo studia

PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Začátek studia

říjen

Cena investice do vzdělání

1 890 € (51 072 Kč) prezenční, 1 590 € (42 965 Kč) kombinovaná,  s možností semestrálních nebo měsíčních splátek

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek

Poplatek za přijímací řízení

20 € (540 Kč)

Předpoklady pro přijetí

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání.

Cílová profese

Absolventi mohou vykonávat funkce určené pro podnikové ekonomy se znalostmi základních ekonomických a manažerských vazeb fungování podniku a jsou připraveni řešit méně náročné ekonomické rozhodovací problémy, jako i vykonávat ekonomické manažerské funkce na nižším a středním stupni řízení podniku.

Dokáže analyzovat ekonomické jevy v podniku a přijímat jednoduché manažerské rozhodnutí. Jsou způsobilí řešit středně náročné úkoly na různých manažerských funkcích na nižším a středním stupni řízení , to zejména v oblasti kalkulací, rozpočtů, managementu výroby, plánování a organizování podnikového procesu.

Mají znalosti z oblasti národohospodářských a podnikově-hospodářských disciplín, práva, mezinárodního obchodu, marketingu, financí, účetnictví, matematiky, statistiky a informatiky. Manažerské uplatnění najdou zejména v malých a středních podnicích, soukromého a veřejného sektoru. Mají odborné komunikační zručnosti v cizím jazyce, proto se uplatní také v mezinárodním ekonomickém prostředí, jako jsou např. podniky se zahraniční účastí nebo v zahraničních firmách a pod.Studijní zaměření pro zvýšení praktických zručností pro studenty prvních ročníků bakalářského studia

Účetnictví, daně a finanční poradenství

Od Akademického roku 2016/2017 otvíráme pro studenty prvních ročníků bakalářského stupně studia nové studijní zaměření. Výuka probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat při bakalářském a magisterském titulu navíc také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání, ve velmi praktickém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru.Studium je zaměřené na získání poznatků z účetnictví podnikatelských subjektů, se zdanění podnikatelských subjektů a z podnikatelského rozhodování. Zaměření jsou zacílená na získání vědomostí, na základě kterých je možno vykonávat funkce určené pro podnikové ekonomy, manažery ve vlastních firmách se základní znalostí ekonomických a manažerských vztahů. Studium připraví ekonoma na oblast účetnictví, daní a finančního poradenství. Dokáže tak analyzovat a řešit teoretické a praktické problémy v uvedených oblastech, bez kterých nemůže existovat žádný podnikatelský subjekt.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Absolvent se uplatní zejména v malých a středních podnicích , v soukromém sektoru, ale také i v mezinárodním prostředí podniků se zahraniční účastí. Absolvent dokáže vyhodnocovat, analyzovat a navrhovat vhodné postupy pro účetní, daňovou a poradenskou oblast. V podnikatelském subjektu je schopný sestavit účetní uzávěrku, vyčíslit základ daně a posoudit daňovou povinnost. V interakci s odborníkem z praxe dokáže řešit složité problémy z oblasti účetnictví, daní a finančního poradenství. Má také znalosti z finančního účetnictví a dokáže analyzovat účetní uzávěrku a řešit konkrétní problémy z praxe podniku. Zároveň dokáže poskytovat finanční poradenství pro malé a střední podnik. Po úspěšném absolvování bloku volitelných předmětů získá student certifikát.

Management startupu

Od Akademického roku 2016/2017 otvíráme pro studenty prvních ročníků bakalářského stupně studia nové studijní zaměření. Výuka probíhá formou bloku volitelných předmětů. Studenti tak mají možnost získat při bakalářském a magisterském titulu navíc také certifikát, který je atestem kvality jejich odborných vědomostí a přípravy pro výkon svého povolání ve velmi praktickém uplatnitelném vzdělání ve specializovaném oboru. Startupisti, kteří se vzdělávají, dokážou dle světového průzkumu vydělat až 7- násobek průměrného platu. Potřebné vzdělání zabezpečí studijní zaměření Management startupu. Orientuje se na problematiku začínajících inovativních podniků s potenciálem globálního růstu a umožňuje jim nahlédnout do systémů jejich fungování. Připraví je na potencionální problémy, které mladé začínající podnikatele ohrožují.

Profil absolventa a jeho uplatnění

Zaměření připraví absolventa jak čelit ekonomickým a manažerským výzvám startupu a malých začínajících firem. Po úspěšném ukončení studia bude zvládat problematiku řízení podniku a znát, jak myslet globálně a realizovat v podniku expanzi a průnik na zahraniční trhy. Absolvent si umí vypracovat konkurenční analýzu, také připravit životaschopný business plán a zabezpečit získávání financí na růst podnikání.


Novinky

Archiv novinek
09.02.2018

JAPONSKÝ VEĽVYSLANEC NAVŠTÍVIL PEVŠ

V piatok 9. februára prijal rektor – prof. Ing. Dr.h.c. Juraj Stern PhD., na pôde Paneurópskej vysokej školy mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike – Jun Shimmiho. Cieľom zdvorilostnej návštevy bolo utuženie vzájomných vzťahov.

Podľa rektora by sa mohla zintenzívniť spolupráca s japonskými univerzitami, […]

Zobrazit celý článek
03.02.2018

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU PREZIDENTA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR VLADIMÍRA DLOUHÉHO

Zveme vás na přednášku pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., MBA – Prezidenta hospodářské komory ČR. Pokračujeme tak v sérii přednášek týkajících se ekonomických témat ČR s názvem:

Česko a střední Evropa 28 let po transformaci
Solidní ekonomika, zmatená politika, odcizení EU?

Přijďte si poslechnout a […]

Zobrazit celý článek
27.01.2018

SOUTĚŽ O STIPENDIUM NA ŠKOLÁCH AH

Zajímalo by vás studium na soukromé vysoké škole? Nyní máš možnost vyhrát roční stipendium na jedné ze škol Akademického holdingu (VŠO, VŠPP nebo PEVŠ v Bratislavě). Zapojte se do naší soutěže.

OTÁZKY PRO 1. KOLO SOUTĚŽE

stačí vyplnit registrační e-mail a odpovědět […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.