O nás

 

Společenství škol založené v roce 2015, v jejímž portfoliu je Vysoká škola podnikání a práva (Původně Vysoká škola podnikání z Ostravy a Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva z Prahy), Panevropská vysoká škola v Bratislavě, Vysoká škola obchodní v Praze a další vzdělávací instituce všech stupňů vzdělávání převážně v Moravskoslezském kraji. K červnu 2016 představuje zhruba 300 zaměstnanců, 40 studijních oborů, 7 tisíc studentů, 30 tisíc absolventů a konsolidovaný roční obrat 350 milionů Kč. Poskytuje široké portfolio formálních i neformálních vzdělávacích služeb reagující na transformaci společnosti a s tím přicházející nové potřeby.

Strategie Akademického holdingu potvrzuje současný trend efektivity v organizaci vysokých škol za jediným účelem: připravit silné ekonomické zázemí vzdělávacích subjektů, které budou připravovat studenty kvalitněji než dosud na jejich budoucí profesní uplatnění. Propojování několika vysokých škol do Akademického holdingu má za cíl vytvořit dominantní vzdělávací instituci středoevropského charakteru postavenou mimo jiné na společných vzdělávacích programech, vědecko výzkumných projektech či publikační činnosti a silném personálním zázemí. Přispívá k tomu výrazná společenská objednávka na propojení studia s praxí, navázaná na firmy rozmanitého výrobního a technického zaměření nebo orientací na služby.

Poslání a vize holdingu

Posláním vzdělávacího holdingu je posílení důvěry a významu investice do vzdělávání, jako základní životní filosofie či základ úspěchu, a to v době transformující se globální společnosti výchovou a přípravou nestejnorodých podnikavých jedinců, jejichž výsledek práce nebude roboticky reprodukovatelný, zodpovědných za své místo a užitečnost v životě a respektující aktuální a měnící se trendy napříč všemi oblastmi společnosti. Své poslání bude naplňovat se sociální zodpovědností a s vysokými nároky na poskytovatele vzdělávacích procesů – učitele.

Vizí vzdělávacího holdingu je vytvoření společné panevropské univerzity jako lídra česko-slovenského prostoru v oblasti soukromého vysokoškolského vzdělávání a dominantní alternativy k veřejným  vysokým školám s tradiční formou vzdělávání. Působí v hlavních centrech obou zemí a poskytuje služby s vysokou přidanou hodnotou v oblasti kariérního a osobního rozvoje. Produktem bude široké portfolio formálních i neformálních vzdělávacích služeb reagující na transformaci společnosti a s tím přicházející nové potřeby.

Toho bude dosaženo kombinací tradičních postojů, hodnot, principů při současném využití dynamicky se měnících technologií.  Respektování lokálních potřeb zaměstnavatelů a trhu práce. V neposlední řadě,  znalostně a dovednostně orientovaným vzdělávacím procesem, v kooperaci s aktivní sférou nabízet rozsáhlou škálu (šitou na míru) vzdělávacích produktů a služeb s vysokou mírou jejich rentability, a vytvářet tak příležitosti pro celou společnost, zejména studenty a korporátní svět.

Principy

Námi poskytované studium je jiné, přizpůsobuje se s dobou a má vysokou přidanou hodnotu, je dovednostně orientované. Je alternativou ke klasickému vzdělávání založenému jen na memorování a reprodukování informací. Je určeno těm, kteří chtějí alternativu a získat zkušenosti a dovednosti použitelné pro další profesní a osobní růst.

Naše studium je „chytré“, je nástrojem jak restartovat intuici, tj. pochopit změny, které ve společnosti probíhají změnou technologií a prostředí. Zakládá se na aktivním přístupu, týmové práci a podnikavosti. Studenti a absolventi se stávají  součástí Chytré komunity. V této komunitě se setkáte nejen s významnými akademiky, ale především zástupce neakademického prostředí. K tomu využijete vytvořené virtuální prostředí a  nabídku komunitního sociálního kapitálu, včetně dalších navazujících produktů, služeb i kontaktů.

Principy Chytrého vzdělání

 1. Vždy začínáme profesním poradenstvím. Zájemci nabízíme široké portfolio produktů navázané na jeho budoucí profesi. Podrobnější informace poskytne vzdělávací poradce na osobní schůzce.
 2. Je garantováno firmou a jejím příběhem. Každý program, obor, kurz má garantující podnik. Každý produkt má svoji akademickou a profesní tvář. Je tak vytvořeno na míru  firmám a potřebám turbulentního trhu.
 3. Naši studenti přemýšlejí globálně. Jde o otevřené vzdělání bez hranic.
 4. Je prostupné, kreditově ohodnoceno a započitatelné pro další profesní rozvoj. Každý účastník si vytváří postupně svůj znalostní profil s doplněnými dovednostmi.
 5. Je lokálně dostupné, šetří studentovi čas. Naši vyučující jsou mobilní.
 6. Využívá moderní komunikační technologie a virtuální prostředí.
 7. Podporuje sítě a týmovou práci. Absolventi tvoří skupiny v  Chytré komunitě.
 8. Každý produkt má svůj výstup a důkaz (diplom, certifikát, osvědčení).
 9. Shromažďuje zpětnou vazbu a vyhodnocuje názory účastníků Chytrého vzdělání.
 10. Je postupně akreditováno vlastní autoritou v rámci Chytré komunity.

Přidaná hodnota pro klienty

 • Výběr profese na základě profesní diagnostiky, klient si tvoří vlastní strukturu vzdělání.
 • Klientský přístup ke vzdělání.
 • Studium řízené principy Chytrého vzdělání.
 • Uplatnění na trhu práce, vysoké výdělky absolventů.
 • Rychlá návratnost investice do vzdělání.
 • Klient je součástí komunity během i po studiu, sociálně společenský aspekt studia.
 • Vysoký přepočtený poměr vědeckých a odborných lektorů na počet studentů.
 • Je lokálně dostupné, umíme obsloužit i jednoho klienta.
 • Tvoříme kreativní třídu.

 

Novinky

Archiv novinek
12.06.2017

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA ZÍSKALA NOVÝCH PARTNEROV PRE VZDELÁVANIE

V priebehu posledných dní pribudli do portfólia spolupracovníkov Paneurópskej vysokej školy dve nové mená: Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a spoločnosť INCOMA.

Jednou z priorít Paneurópskej vysokej školy je čo najefektívnejšie prepojiť vzdelávanie s praxou. Vďaka uzatvoreným spoluprácam so širokým spektrom spoločností, inštitúcií a organizácií […]

Zobrazit celý článek
25.05.2017

STUDENTI VŠPP BYLI ÚSPĚŠNÍ V JARNÍ ČÁSTI PROJEKTU STUDENTBROKER 2017

Každý student měl k dispozici virtuální milion korun českých, který investoval do českých i zahraničních akcií a v rámci školního semestru co nejefektivněji budoval své portfolio cenných papírů dle osnov příslušné vysoké školy nebo univerzity. V další části investiční platformy […]

Zobrazit celý článek
30.04.2017

Erasmus vám otevře bránu do světa

Vydat se do světa „na zkušenou“ je pro české studenty stále přitažlivější. Program Erasmus + jim totiž otevírá bránu nejen do Evropy, ale také k atraktivnějšímu uplatnění na trhu práce.

Zahraniční pobyt vám umožní poznat kulturu dané země, zdokonalit vaše jazykové dovednosti, […]

Zobrazit celý článek

Rezervuj si své místo studia

Přihlášení je rychlé, snadné a ZDARMA.