Akadémiai holding

Iskolák társulása, amely portfóliójába tartozik az Vállalkozási és jogi főiskola (Vysoká škola podnikání a práva), a Pozsonyi Páneurópai Főiskola (Panevropská vysoká škola v Bratislave) a Gazdasági főiskola Prágában és további oktatási intézmények, amelyek minden képzési szintet magukban foglalnak, főleg a Morva-sziléziai kerületben. 2016 júniusáig körülbelül 300 alkalmazottal, 40 tanulmányi területen, 7 ezer diákkal és 30 ezer végzett hallgatóval 350 millió cseh korona konszolidált éves forgalmat ért el. Formális és informális oktatási szolgáltatások széles körét kínálja, amelyek reagálnak a társadalom átalakulására és az így létrejövő új szükségletekre.

További információk

Československo2